Korowajnice
Talent: Kultura i sztuka

SKN Logistyk
Talent: Działalność edukacyjna, Działalność studencka

KołoMyJa
Talent: Grafika, Kultura i sztuka

Studenckie Koło Naukowe Socjologów Gospodarki i Organizacji
Talent: Działalność edukacyjna, Działalność studencka

Koło Naukowe Pedagogów i Animatorów Zabawy
Talent: Działalność edukacyjna, Działalność studencka

Zarząd Koła Sympatyków Dalekiego Wschodu
Talent: Działalność studencka, Koordynacja projektów

ParaFraza
Talent: Koordynacja projektów, Kultura i sztuka

BIOAKTYWNI
Talent: Bioetyka, Chemia