mój talent

Erasmus Student Network to ogólnoeuropejska organizacja studencka o charakterze non-profit, której celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza programu Erasmus. Hasło 'Students helping Students' jest mottem Organizacji. Więcej informacji: www.esn.org, www.esn.pl

REDAKTOR ESN LIKE! BIUELTYNU STOWARZYSZENIA ESN POLSKA 2010-2011

ESN Like! Biuletyn Stowarzyszenia ESN Polska to przede wszystkim narzędzie pomocne w wewnętrznej komunikacji członków Stowarzyszenia ESN Polska. Niejednokrotnie pełni jednak funkcje w relacjach zewnętrznych, gdyż dostarczany jest Partnerom Organizacji oraz Koordynatorom Wydziałowym Programu Stypendialnego LLP ERASMUS w całej Polsce.

www.esn.pl/biuletynREDAKTOR ESN LIKE! NEWSLETTER OF ESN POLAND ASSOCIATION
  2010-2011

ESN Like! Newsletter of ESN Poland Association is a very helpful guide (magazine)  for students, if they are planning to come to Poland.  It contains information about universities, students and the city you are coming to. Thanks to the articles written by ESN Poland sections, you can get to know about events organized by ESN members and find the best ways of spending your free time, integrating with the polish culture, tradition and language.

www.esn.pl/biuletyn


Zadania Redaktora ESN Like!

a) Zbieranie i weryfikacja tekstów artykułów otrzymanych od sekcji

b) Dbanie o graficzną stronę biuletynu i newslettera

c)  Promocja i rozpowszechnianie Like’a

d)  Rozwijanie projektu, wprowadzanie usprawnień i nowych rozwiązań

e) Ewaluacja projektu

f) Praca w oparciu o harmonogram ustalony z Członkiem Zarządu ds. Komunikacji

g) Korzystanie i czuwanie nad przestrzeganiem systemu identyfikacji wizualnej ESN (ESN Visual Identity)

h) Działanie zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, regulaminami Stowarzyszenia oraz uchwałami władz Stowarzyszenia

 CZŁONEK ZARZĄDU DS. KOMUNIKACJI STOWARZYSZENIA ESN POLSKA 2011-2012

Zadania Członka Zarządu ds. Komunikacji:

a) Podział zadań i nadzorowanie pracy Grupy Roboczej ds. Public Relations

b) Dbanie o patronaty medialne Stowarzyszenia

c) Dokumentowanie obecności Stowarzyszenia w mediach

d) Promocja idei ESN

e) Usprawnianie narzędzi komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Stowarzyszenia

f) Współpraca z Członkiem Zarządu ds. Kontaktów Międzynarodowych w celu promocji działalności Polski jako kraju sieci ESN International

g) Dbanie o rozwój promocji działań regionalnych sekcji ESN w Polsce

h) Zarządzanie zawartością strony esn.pl oraz stronami sekcji lokalnych

i) Monitoring mediów

j) Nadzorowanie przestrzegania spójności systemu identyfikacji wizualnej stosowanego przez Stowarzyszenie  ESN Polska

 


Uczestniczyłam:


- XII 2008 r. National Platform w Toruniu

- IV 2009 r.
szkolenie PR w Warszawie

- XII 2009 r.
National Platform w Gdańsku – członek komisji skrutacyjnej

- III 2010
r. Świeżynki, obóz szkoleniowo-integracyjny Lublin 2010

- VIII 2010 r. 
The Youth Meeting in Kamenka, Czech Republic

- XII 2011 r.
National Platform w Warszawie- przewodnicząca komisji skrutacyjnej

- III 2011 r.
Spotkanie Delegatów w Olsztynie – sekretarz obrad

- IV 2011 r.
Annual General Meeting Budapeszt 2011

- IV
2011 r. National Platform (wyborcze) w Poznaniu

- VI 2011 r.
Konferecja Stowarzyszenia PRom w Gdynii

- VIII 2011 r. Summer Camp  Lithuania 2011

- X 2011 r. Spotkanie Delegatów we Wrocławiu

- XI 2011 r. Ogólnopolskie szkolenie PR & Finanse w Lublinie

- XI 2011 r. Świeżynki - obóz szkoleniowo - integarcyjny  w Białymstoku

- XI 2011 r. Council of National Delegates w Sienie

- XII 2011 r. National Platform w Łodzi

- III 2012 r. Annual General Meeting w Granadzie

- III 2012 r. Świeżynki - obóz szkoleniowo - integarcyjny  w Poznaniu

- V 2012 r. National Platform w Gdansku

- V 2012 r. Council of National Representatives w Reykjawiku.