o mnie

Antoine de  Saint-Exupery

"Kto się przestaje rozwijać, umiera..."

Jestem absolwentem ekonomii. Od zawsze interesowałem się zagadnieniami związanymi z międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi stąd też wybór specjalności - ekonomia międzynarodowa. Studia te ukończyłem na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Tematyka mojej pracy magisterskiej dotyczyła zróżnicowania procesów rozwojowych w regionie lubelskim, jego przyczyn i uwarunkowań.

W maju 2011 roku również na UMCS ukończyłem studia podyplomowe "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro". Wybór studiów uwarunkowany był chęcią poszerzenia wiedzy w zakresie interakcji zachodzących na obszarach obowiązywania euro. W roku akademickim 2011/2012 byłem słuchaczem studiów podyplomowych "Statystyka w praktyce gospodarczej i społecznej" na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wiedza z zakresu statystycznej analizy danych, zaawansowanych narzędzi programu Excel oraz programu statystycznego Statistica jest użyteczna i praktycznie wykorzystywana w każdym przedsiębiorstwie. W marcu 2013 roku ukończyłem kolejne studia podyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego - "Efektywność i konkurencyjność przedsiębiorstw". Przekazały mi one cenną wiedzę z zakresu makro i mikro ekonomii, zarządzania projektami, analizy strategiczej, kontrolingu finansowego czy też analizy finansowej przedsiębiorstw.

Dodatkowo posiadam tytuł licencjata politologii. Dzięki tym studiom zdobyłem wiedzę interdyscyplinarną w zakresie administracji krajowej i europejskiej, prawa UE, zasad funkcjonowania państwa, stosunków międzynarodowych oraz procesów warunkujących aktualne procesy polityczno - społeczno - gospodarcze. Praca dyplomowa poruszała problematykę wykorzystania funduszy europejskich do realizacji zadań inwestycyjnych samorządu lokalnego.

Stawiam na rozwój osobisty, rozkwit kompetencji własnych, samodoskonalenie się oraz na nabywanie nowych umiejętności i wiedzy.