moja działalność

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

07.2013-trwa, SM Spomlek, stanowisko: Specjalista ds. eksportu

- współpraca z kontrahentami zagranicznymi przy wykorzystaniu języka angielskiego i rosyjskiego

- przygotowywanie ofert, przyjmowanie zamówień z zagranicy

- kontrola realizacji kontraktów zagranicznych

- przygotowywanie dokumentów niezbędnych w eksporcie (faktury, świadectwa pochodzenia, dokumenty przewozowe, certyfikaty)

- czuwanie nad zgodnością otrzymywanych oraz wystawianych dokumentów z polskimi przepisami prawnymi i umowami międzynarodowymi

- analiza potrzeb klientów, kontakty z urzędami celnymi, agencjami celnymi, Głównym Urzędem Ceł, współpraca z bankami (akredytywy dokumentowe, inkasa, przelewy bankowe, kredyty) i firmami ubezpieczeniowymi

09.2012-06.2013, Genpact Sp. z o.o., stanowisko: Specjalista ds. Zarządzania Zamówieniami

- składanie zamówień, kontakt z klientami zagranicznymi, rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez klientów i dział sprzedaży

- odpowiedzialność za całokształt działań związanych z transakcjami – od złożenia zamówienia do zakupu, przygotowanie dokumentacji związanej z zamówieniami

- wprowadzenie danych w systemie SAP w celu potwierdzenia zamówień, przydział materiałów, fakturowanie, aktualizowanie danych

11.2011 - 08.2012, Genpact Sp. z o.o., stanowisko: Client Support Analyst

- kontakt z klientami zagranicznymi, tłumaczenia, tworzenie raportów, przyjmowanie oraz rejestrowanie nadchodzących zgłoszeń, kontrola rozwiązywanych zagadnień

- współpraca w języku angielskim z działem IT znajdującym się w Rumunii

- praca w programach: Cadre, SAP Logon, Active Directory, DameWare

07.2011 – 10.2011, Modern – Expo S.A., dział eksportu, stanowisko: stażysta

- nawiązanie kontaktów biznesowych z firmami z  południowo – zachodniej  Europy

- pomoc w przygotowywaniu ofert handlowych oraz prezentacji o firmie

- tłumaczenie materiałów reklamowych, praca w programie Concorde

10.2007 – 12.2011, Consito Sp. z o.o., stanowisko: sales representative (praca dodatkowa)

- współpraca z centralą firmy mieszczącą się w Pradze, Czechy

- realizacja strategii sprzedażowej firmy dotyczącej produktów Canona, Epsona oraz   Symanteca w wybranych sklepach

- nadzór nad sprzedażą produktów, raportowanie oraz opracowywanie preferowanej strategii  zamówień w systemie Victoria

Praktyki ponadobowiązkowe w czasie studiów:

- 01.12.2010 – 31.12.2010, Kredyt Bank, Filia nr 2 w Lublinie, stanowisko: praktykant

- 01.11.2010 – 30.11.2010, Grupa Handlowa Emperia, Stokrotka Sp. z o.o., dział zakupów, stanowisko: praktykant

- 01.05.2010 – 31.05.2010, Lubelski Park Naukowo – Technologiczny, stanowisko: praktykant

 

SZKOLENIA / CERTYFIKATY

- Zarządzanie projektami Prince2 Foundation

- Informatyczne narzędzia wspomagania zarządzania projektami

- Doradca finansowy

- Profesjonalna obsługa klienta

- Zasady sporządzania wniosków o dofinansowanie PO KL

- Handel i eksport

- Excel Advanced

- Szkolenia w ramach projektu "Akademia PARP": ABC Eksportera, Zamówienia publiczne, Negocjacje Handlowe w MŚP, Zabezpieczenie transakcji handlowych

- Uzyskane certyfikaty: Prince2, ECDL, STATISTICA

 

DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ

UEFA EURO 2012 Volunteer, Accreditation Centre, obowiązki: wydawanie akredytacji zagranicznym gościom i przedstawicielom mediów, weryfikacja danych, pomoc w problematycznych sytuacjach, współpraca z jednostkami UEFA, praca w działach: Welcome Desk, Delivery Desk, Help Desk

UEFA EURO 2012 Volunteer, Accreditation Centre, obowiązki: wydawanie akredytacji
zagranicznym gościom i przedstawicielom mediów, weryfikacja danych, pomoc w
problematycznych sytuacjach, współpraca z jednostkami UEFA, praca w działach:
Welcome Desk, Delivery Desk, Help DeskUEFA EURO 2012 Volunteer, Accreditation Centre, obowiązki: wydawanie akredytacjizagranicznym gościom i przedstawicielom mediów, weryfikacja danych, pomoc wproblematycznych sytuacjach, współpraca z jednostkami UEFA, praca w działach:Welcome Desk, Delivery Desk, Help Desk

- AIESEC Polska - Komitet Lokalny Lublin – obowiązki: wyszukiwanie praktykantów w sieci myaiesec.net, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych,  współpraca z polskimi ambasadami na świecie, koordynacja przyjazdów zagranicznych wolontariuszy, opieka nad nimi w Polsce, współpraca z mediami, organizacja imprez okolicznościowych

- wakacyjne prace zagraniczne w Holandii – Vomar (2008, Alkmaar), N.I.C Club (2009, Amsterdam) oraz Hotel Noordzee ****(2010, Cadzand – Bad)

 

DODATKOWE KWALIFIKACJE

- biegła obsługa komputera: środowisko Windows, pakiet MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook) oraz MS Project

- obsługa program SAP (moduły: MM, SD, WM, FI)

- program statystyczny STATISTICA

- prawo jazdy kat. B

 

JĘZYKI OBCE

- j. angielski – poziom zaawansowany

- j. rosyjski – poziom średniozaawansowany

- j. niemiecki - poziom podstawowy