mój talent

Antoni Czechow

"Niezadowolenie z siebie to podstawa każdego prawdziwego talentu"

 

Działalność społeczna

Odkąd pamiętam zawsze starałem się działać w różnorakich projektach (NGO) mających na celu pomaganie innym ludziom. Moją dewizą jest wsparcie potrzebujących ludzi. Wierzę, że dobro przekazane innym wróci do mnie w tej samej bądź innej formie.

 

Działalność studencka

Przez ponad 2 lata należałem do organizacji studenckiej AIESEC Komitet Lokalny Lublin. Przez ten czas współorganizowałem największy projekt edukacyjny z udziałem praktykantów z zagranicy odbywający się na Lubelszczyźnie – Express Your Knowledge. Brałem udział w tworzeniu VI i VII edycji. Do moich najważniejszych obowiązków należało: wyszukiwanie praktykantów w sieci myaiesec.net, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych,  współpraca z polskimi ambasadami na świecie, koordynacja przyjazdów zagranicznych wolontariuszy, opieka nad nimi w Polsce, współpraca z mediami, organizacja imprez okolicznościowych. Poza powyższym projektem byłem „buddym” czyli opiekunem zagranicznych studentów w dwóch edycjach projektu Across the Skyline.

 

Historia

Jest  to moja największa pasja. Od dzieciństwa interesowałem się wszystkim co jest z nią związane. Fascynuje mnie zwłaszcza historia powszechna XX wieku, z dominacją okresu II Wojny Światowej oraz sytuacją na ziemiach polskich do roku 1956. Jestem „fanatykiem” twórczości Bogusława Wołoszańskiego – zarówno książek jak też słuchowisk telewizyjnych i radiowych. Ponadto sporo uwagi poświęcam też wojnie wietnamskiej oraz historii tego kraju.

 

Koordynacja projektów

Powyższy talent rozwijałem w trakcie działalności studenckiej jak również pracy zawodowej podjętej już w trakcie studiów. Poprzez przenikanie się pryzmatów pracownika, studenta i członka organizacji studenckiej nauczyłem się jak efektywnie zarządzać własnym czasem by zrealizować założone cele. Ponadto zacząłem dostrzegać jak ważna jest efektywna komunikacja  w celu lepszego zrozumienia i wykonania zadania. Jestem pewny, że wyniesione doświadczenia z obu płaszczyzn pozytywnie wpłyną na moją bieżącą jak i przyszłą pracę zawodową. 

Ekonomia

Od kilkunastu lat moje zainteresowanie naukowe były ukierunkowane na zagadnienia stricte ekonomiczne. Zawsze zwracałem uwagę na sprawy gospodarcze i społeczne, przepływy pieniężne, międzynarodowe stosunki gospodarcze czy też zagadnienia związane ze strefą euro. Dlatego też zdecydowałem się na wybór kierunku studiów zbieżnego z moją pasją – ekonomii oraz specjalności, która pozwoliła mi poszerzyć zainteresowania  -  ekonomia międzynarodowa. Ponadto ukończyłem też roczne studia podyplomowe „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”, z których wyniosłem mnóstwo cennej wiedzy na temat europejskiej waluty oraz czynników warunkujących jej kurs oraz sytuację gospodarczą Wspólnoty. Pozyskaną wiedzę wykorzystuję w pracy zawodowej.