o nas

Jesteśmy Kołem Naukowym Pedagogów i Animatorów Zabawy. KNPiAZ zostało założone w roku akademickim 2009/2010. Mamy za sobą dwa lata działalności, głównie animacyjnej, ale również naukowej. Koło tworzy grupa studentów, działających w różnych obszarach edukacyjnych jako wolontariusze, animatorzy, praktycy. Dzięki temu realizujemy projekty edukacyjne, które mają na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z różnych środowisk.

Głównym celem Koła jest popularyzowanie idei pedagogiki zabawy poprzez uczestnictwo w konferencjach i dyskusjach, poruszających tę problematykę w edukacji, animacji oraz wychowaniu, czynne uczestnictwo w warsztatach oraz imprezach naukowo-kulturalnych, wyposażenie studentów w metody ułatwiające prowadzenie grup dziecięcych i młodzieżowych, wyzwalające aktywność uczestników podczas różnorodnych działań (zajęcia szkolnie i pozaszkolne, imprezy okolicznościowe i festyny) i rozwijanie zdolności twórczych studentów – przyszłych pedagogów.

Przez cały rok akademicki poszukujemy chętnych do działania w Kole, każdy może przyjść, zobaczyć jak działamy i wybrać, w których akcjach chce uczestniczyć. Jesteśmy rónież otwarci na wszelkie propozycje współpracy.