nasza działalność

Ogólnopolskie Szkoły Chemii organizowane przez ośrodki naukowe Wydziałów Chemii
w całej Polsce:

30.04. – 04.05.2009 XXX Ogólnopolska Szkoła Chemii Przesieka „Chemia łączy

10.11. – 14.11.2009 XXXI Ogólnopolska Szkoła Chemii Murzasichle „Czy bez chemii można żyć?”

30.04 – 04.05.2010 XXXII Ogólnopolska Szkoła Chemii Pokrzywna „Repetitio est mater studiorum”

10.11 – 14.11.2010 XXXIII Ogólnopolska Szkoła Chemii Jastrzębia Góra „Chemia naszą potęgą!”

29.04.11r. – 03.05.11r. XXXIV Ogólnopolska Szkoła Chemii Jarnołtówek „Asy Chemii

 

Konferencje organizowane przez Wyższą Szkołę Kosmetyki i Pielęgnacji w Warszawie:

21-22.11.2009 konferencja naukowo-szkoleniowa „Rola Kosmetologii w Życiu Człowieka"

8.12.2009 VIII seminarium „Suplementy diety - możliwości stosowania w żywieniu człowieka"

15.02.10r. konferencja „Analiza ryzyka mikrobiologicznego w procesie produkcji wyrobów kosmetycznych”


Sympozja organizowane przez Lubelskie Towarzystwo Studentów Farmacji w Lublinie:

12.12.2009 „Postępy w analizie chemicznej w aspekcie zastosowań farmaceutycznych
i biomedycznych”

04.12.2010 „Analiza chemiczna – znaczenie w rozwoju przemysłu farmaceutycznego i technologii proekologicznych”


Pozostałe:

21 – 22.11.2009 targi kosmetyczne „Uroda i Estetyka" Łódź

od 12.2010 współpraca z Zakładem Zjawisk Międzyfazowych UMCS

03.12.2010 wyjazd do Zakładów Azotowych w Puławach w celu zapoznania się z nową aparaturą do ekstrakcji w warunkach nadkrytycznych

Coroczny udział w Dniach Otwartych Wydziału Chemii UMCS


Własne inicjatywy:

30.10.2009 – Sympozjum „Horyzonty chemii”, Lublin

21.02.2011 – Zorganizowanie otwartego wykładu pt. „Kryminalne zagadki chemii” we współpracy z Zakładem Metod Chromatograficznych UMCS na Wydziale Chemii UMCS (prowadzenie mgr Michał Kowalczyk)

Marzec 2011r. – Organizacja serii zajęć dotyczących nowoczesnej aparatury stosowanej w przemyśle kosmetycznym i chemicznym we współpracy z Zakładem Zjawisk Międzyfazowych UMCS


Pomoc w organizacji różnych przedsięwzięć:

09.05 – 17.05.2009 czynny udział w wystawie „Wielki Zderzasz Hadronów” organizowanej przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie

15-16.03.11r. – współorganizacja i czynny udział w Ogólnopolskich Warsztatach DNA - Encyklopedia Życia, Lublin

 

Cele

- poszerzenie wiedzy i zainteresowań chemiczno-biologicznych

- zapoznawanie się z nowoczesnymi technikami produkcji, stosowaną aparaturą, a także pozyskiwaniem surowców kosmetycznych oraz farmaceutycznych

- nawiązywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z innymi kołami naukowymi i organizacjami studenckimi

- prezentacja efektów pracy koła naukowego na seminariach, wykładach oraz konferencjach naukowych

- promowanie Uczelni i popularyzacja kierunku studiów wśród uczniów i potencjalnych pracodawców

- współpraca z firmami o profilu kosmetyczno-chemicznym

 

Plany:

Chcemy dzielić się naszą wiedzą z uczniami i zachęcać ich do studiowania na naszym kierunku, promować Uczelnię i  zdobywać doświadczenie w celu znalezienia pracy po studiach.