nasz talent

Koło naukowe „Bioaktywni” zostało założone 21.XI. 2006 roku, mimo niedługiego istnienia, prężnie działamy w środowisku chemików. Żadna ważniejsza konferencja nie może się odbyć bez naszego aktywnego udziału. „Bioaktywni” to koło zajmujące się zgłębianiem wiedzy chemiczno-kosmetycznej, a także farmaceutycznej. Organizujemy liczne spotkania mające na celu poszerzenie zdobytej na uczelni wiedzy i wykorzystania jej w praktyce. Jednym z głównych naszych przedsięwzięć jest produkcja kremu przeznaczonego do pielęgnacji dłoni i badanie fizykochemiczne otrzymanego produktu. Produkujemy krem do rąk sygnowany nazwą naszego koła. Cieszył się on dobrą opinią wśród osób testujących, wsród których byli nawet Profesorowie. Nasz produkt doczekał się również różnych wariantów zapachowych.

Każda z nas jest ambitna i pracowita, wytrwale dążymy do swoich celów uzupełniając i wspierając  się wzajemnie. Ania, prezes koła, cechuje się niezwykłym darem zjednywania sobie ludzi, decyzje podejmuje szybko, jest otwarta na nowe pomysły. Basia, piastująca funkcję zastępcy prezesa, z zapałem podchodzi do postawionych przed nią zadań, jest niezależna i dynamiczna. Justyna-skarbnik, posiada dużą wyobraźnię, cechuje się bystrością, potrafi szybko odnaleźć się w trudnych sytuacjach. Kasia-sekretarz, jest spokojna i wyważona, myśli analitycznie celnie wyciągając wnioski. Agnieszka, jeden z najaktywniejszych członków koła, jest pełna entuzjazmu i zapału, zawsze chętna do pracy.

 Odnajdujemy się idealnie jako grupa,  każda z nas widzi świat nieco inaczej, a połączenie cech naszych charakterów daje mieszankę ambitnej, prężnie pracującej drużyny, która jest gotowa stawić czoło każdym, nawet najtrudniejszym wyzwaniom, rozwiązując je w sposób szybki, twórczy i skuteczny.