o nas

ParaFraza powstała w marcu 2010 roku z inicjatywy studentek Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiej Jana Pawła II oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Jesteśmy grupą nieformalną, z siedzibą na terenie UMCS, w której skład wchodzi kilkanaście studentek i studentów. Idea zrodziła się z potrzeby działania na rzecz kultury studenckiej oraz animowania środowiska studentów lubelskich uczelni. Pojawiła się niezgoda na obecny stan rzeczy, a także chęć zmiany, co jest oczywistym impulsem do próby zmiany rzeczywistości.
Celem ParaFrazy jest konfrontacja studentów kulturoznawstwa UMCS i KUL, inspirowanie się nawzajem do działania, integracja w walce o lepszy wizerunek kierunku, promocja aktywności, które podejmowane są różnych dziedzinach. Jej członkowie chcą by studenci się poznali, wymienili doświadczeniami, a także zmotywowali do kulturalnego animowania środowisk uniwersyteckich.

Do najważniejszych inicjatyw ParaFrazy należy organizacja "Kumulacji" - lokalnego i ogólnopolskiego spotkania praktyków i teoretyków kultury. Ponadto współpracując z kawiarnio-księgarnią "Spółdzielnia" organizujemy cykl spotkań "Podróż za jeden uśmiech - inspiracje podróżnicze".

 

W roku akademickim 2011/2012 ParaFraza planuje rozszerzenie swojej działalności na kilka innych uniwersytetów w Polsce.