nasz talent

Zajmujemy się propagowaniem szeroko pojętej kultury regionu lubelskiego. Zależy nam na podtrzymywaniu i uświadamianiu niezwykle cennych tradycji. Ciągle staramy się rozszerzać naszą działalność poprzez nawiązywanie nowych kontaktów. Planujemy kontynuację współpracy z ACK Chatka Żaka, uczestnictwo w kolejnych edycjach festiwalu o zasięgu międzynarodowym umożliwi nam propagowanie kultury regionu lubelskiego w skali światowej .

Liczba osób zajmujących się kulturą ludową nie jest zbyt duża. My zarażamy innych naszą pasją i widzimy efekty naszej pracy.

Na obozach zbieramy ustne relacje od ludzi, którzy pamiętają dawne czasy, obyczaje i obrzędy. Nagrywamy to wszystko na kasety i dyktafony, by potem przetranskrybować materiał, który następnie zostaje przeniesiony do Archiwum Etnolingwistycznego, gdzie czeka na wykorzystanie go np. do pisania prac dyplomowych czy publikacji naukowych.

Taka metoda badawcza jest związana z tzw. historią mówioną, czyli sposobem na zdobywanie, przechowywanie i interpretacje historycznych faktów, które stały się udziałem zwykłych ludzi, zwłaszcza takich, którzy żyją wśród nas.
Organizowane przez nas obozy pozwalają nam na poznawanie różnych ciekawych osób, które dzielą się z nami swoimi spostrzeżeniami, odczuciami i przeżyciami. To, co zostaje wypowiedziane podczas przyjacielskiej, miłej rozmowy, zostaje utrwalone i może służyć innym. To wspaniałe uczucie mieć świadomość, że możemy przyczynić się do zachowania tego, co mogłoby zostać zapomniane, przeoczone.

Niezwykłe jest też to, w jaki sposób, zupełnie obcy skądinąd ludzie, zapraszają nas do swoich domów, dzielą się cząstką swojego życia, często trudnego, ale też bogatego w ważne dla nich doświadczenia.