moja działalność

 

Wykształcenie:

od 2009 do 2014

Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie

kierunek Administracja ( w trybie dziennym)

 

Działalność:

>Kancelaria Adwokacka w Lublinie

- asystentka biura/sekretarka
• obsługa sekretariatu Kancelarii
• redagowanie wstępnych wersji pism procesowych
• współpraca z klientami oraz urzędami 
 (obsługa telefoniczna, mailowa, bezpośrednia
 obsługa zamówień artykułów biurowych i gospodarczych dla biura
• odpowiedzialność za korespondencję przychodzącą  i wychodzącą

>Urząd Gminy Tereszpol

 • obsługa sekretariatu, obsługa narad i spotkań organizowanych przez Wójta, obsługa obrad sesji Rady Gminy Tereszpol

• przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji w Urzędzie

• przygotowywanie wstępnych wersji pism urzędowych

• obsługa centrali telefonicznej, faksu, kserokopiarki, skanera

• pomoc w archiwizacji dokumentów, zamawianie art. biurowych

> Urząd Gminy Tereszpol

- staż przy stanowisku ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami

• przyjmowanie deklaracji, sporządzanie informacji o zaległościach w opłatach

• księgowanie wpłat z tytułu opłaty śmieciowej

• obsługa programu GOMiG, KsZOB

• obsługa interesantów, prace biurowo - kancelaryjne

> Urząd Miasta Lublin

 

- praktyka w Wydziale Spraw Administracyjnych

• pomoc przy aktualizacji rejestru mieszkańców zameldowanych na terenia miasta Lublin w elektronicznej bazie danych

• porządkowanie korespondencji związanej z prowadzeniem ewidencji ludności

• porzadkowanie dokumentacji archiwalnej

> Stowarzyszenie Wiosna

- wolontariat w projekcie Szlachetna Paczka

(opieka i kontakt nad przydzielonymi rodzinami, tworzenie raportów odnośnie ich sytuacji materialno - finansowej, opracowywanie opisów rodzin, poszukiwanie i kontakt z darczyńcą, udział w wewnętrznych szkoleniach)

> OK Centrum Języków Obcych Sp. z.o.o.

- staż w Dziale Projektów Europejskich

• obsługa administracyjna, korespondencyjna, telefoniczna i logistyczna

• nawiązywanie współpracy z usługodawcami (sale, catering) –

negocjacje cen oraz warunków, sporządzanie wzorów umów

• rekrutacja, kontakt oraz opieka nad uczestnikami projektu

• organizacja staży, kierowanie na badania oraz ubezpieczanie uczestników

• sporządzanie i weryfikacja dokumentów projektowych

• czynne wsparcie koordynatorów w procesie realizacji projektów POKL

> Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  

- wolontariat w Dziale Projektów

(pomoc w pracach biurowych, obsługa centrali telefonicznej,

tworzenie baz danych, obsługa urządzeń biurowych, pomoc w bieżących sprawach działu)

> Działalność studencka w Europejskim Forum Studentów AEGEE - LUBLIN

•  Organizator ogólnopolskiego projektu szkoleniowego

   ‘’Polska Szkoła Human Resources VII ‘’

(kontakt z patronami medialnymi, biurami karier, organizacjami studenckimi,

organizowanie szkoleń w ramach rozgrzewki przed głównym projektem, tworzenie notek prasowych)

•  Organizator akcji charytatywnej „Krew dla Karola”

(nawiązanie współpracy z DKMS Polska, rejestracja potencjalnych dawców szpiku kostnego, tworzenie tekstów reklamowych dla mediów)

•  Organizator projektu European Day of Languages VI

(promocja wydarzenia na standach, organizowanie sal na warsztaty językowe,

rozmowy z obcokrajowcami podczas kawiarenki językowej)

 

Kursy i szkolenia:

- Cykl szkoleń: Szkoła Animatorów Społeczeństwa Obywatelskiego ( umiejętności psychospołeczne, dynamika pracy z grupą, komunikacja w grupie i z grupą, efektywność osobista, edukacja obywatelska, zrównoważony rozwój, public relations, ABC przedsiębiorczości społecznej, zarządzanie talentami, pozyskiwanie funduszy na działalność społeczną,budowanie współpracy na poziomie lokalnym, krajowym i ponadnarodowym) (200h)- w trakcie

- Zakładanie, prowadzenie i praca w organizacjach pozarządowych i sferze pozabiznesowej (24h)

- Cykl warsztatów : Akademia Aktywności Młodego Obywatela (coaching, świadomy obywatel, wolontariat, lokalność, organizacje pozarządowe) (48h)

- Skuteczne motywowanie i zarządzanie zespołem.

- Kreatywność w rozwoju osobistym i w organizacjach.

- Co HR powinien wiedzieć o coachingu?

- Warsztat: Assessment Center.

- X – FACTOR w procesie rekrutacji.

- Spotkanie grupy Toastmasters Lublin : Z jakiej gliny ulepieni są liderzy?

- Zarządzanie projektem.

- Zarządzanie sobą w czasie.