nasza działalność

  1. Zorganizowanie wraz z Kołem Naukowym Studentów Socjologii wyjazdu na VI Kongres Obywatelski, który odbył się 10 listopada 2012 r. w Warszawie. Nasze Koło rokrocznie uczestniczy w Kongresie, był to już trzeci raz.

  2. Szkolenie z zakresu pisania CV oraz listu motywacyjnego, przeprowadzone przez Panią Annę Balicką, specjalistkę z zakresu HR 8 listopada 2012 r. Szkolenie z zakresu kreatynosci, poprowadzone przez Pana Mateusza Kobryna 17 kwietnia 2013 roku.

  3. Najważniejszym przedsięwzięciem było zorganizowanie wraz z RWSS FiS ogólnopolskiej konferencji "Świątynie XXI wieku, czyli konsumpcjonizm we współczesnym społeczeństwie", która odbyła się 14 marca 2012 r. Uczestniczyli w niej studenci i doktoranci z całej polski m.in. z Warszawy i Krakowa, a także studenci z Ukrainy przebywający na wymianie międzynarodowej.

  4. Bezpłatne warsztaty dla studentów zainteresowanych łączeniem aktywność zawodowej z działalnością społeczną. Szkolenie odbyło się 14 maja 2012 r. w ramach projektu "To działa!" współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a realizowanego przez Stowarzyszenie Dziennikarzy i Dokumentalistów KONCENTRAT z siedzibą w Warszawie.

  5. Aktywne wpieranie Rady Wydziałowej Samorządu Studentów Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS poprzez pomoc w zbiórce słodyczy na rzecz dzieci z Domu Dziecka im. Małego Księcia oraz zbiórkę funduszy na przeszczep płuc dla jednego ze studentów UMCS chorego na mukowiscydozę w czasie trwania akcji „Ostatni Oddech”.

Aktualnie prowadzimy nabór prelegentów na konferencję "Polska innowacyjna - wielopłaszczyznowy rozwój kraju", która odbędzie się 16 maja 2013 roku.