mój talent

 

 

Działalność naukowa:

 • Działalność w kole naukowym
 • Udział w seminariach „The 17th Internet Seminar on Evolution Equations” organizowanym przez europejskie konsorcjum  "International School on Evolution Equations" poświęconych dodatnim półgrupom operatorów i ich zastosowaniom.  http://isem17.unisa.it/w/index.php/Special:ParticipantsQuery
 • Udział w konferencji naukowej "8 Minikonferencja ŚSDNM" organizowanej na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 25-26 kwietnia 2014 r.
 • Udział w konferencji naukowej UMCS IT Academic Day, 27.11.2013r. zorganizowanej przez Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 • Udział w konferencji naukowej IT Academic Day, 10.12.2013r , organizowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 • Udział w konferencji naukowej Microsof Innovation Summit, 13.11.2013r., która odbyła się w Inkubatorze Technologicznym opraz IPNT na ul. Dobrzańskiego 1 w Lublinie
 • Udział w konferencji naukowej 'Horyzyonty matematyki' zorganizowanej przez Warszawskie Centrum Nauk Matematycznych w Będlewie. 15-19.04.2013 (http://wcmcs.mimuw.edu.pl/node/65)
 • Współpraca z Instytutem Agrofizyki Państwowej Akademii Nauk w Lublinie (prace nad modelem rozbryzgu wody)

Działalnośc tworcza:

 • Grafika komputerowa: obróbka zdjęć, tworzenie animacji, stron internetowych.
 • Rysunek
 • Ręczne wykonywanie biżuterii, kartek świątecznych, ramek na zdjęcia itp.

 Dziełalność sportowa:

 • Sekcja judo
 • Techniki samoobrony

Dodatkowe zdolności:

 • System językowo-migowy I stopnia

Wolontariat:

 • Działalność w fundacji Mam Marzenie.

Zainteresowania:

 • Równania różniczkowe zwyczajne i ich zastosowanie w naukach biologicznych
 • Zdrowa żywność, gotowanie

Więcej informacji w zakładce 'moja działalność'.