o mnie

 

Obecnie studentka Dziennikarstwa i komunikacji społecznej - studia magisterskie (II rok II stopień) w Lublinie oraz Ekonomii społecznej w Krakowie - studia podyplomowe. 
Mój obszar zawodowy skupia się wokół zarządzania zasobami ludzkimi, funkcjonowania III sektora, Public Relations, a także szkoleń z zakresu kompetencji miękkich. 
Cenię sobie współdziałanie z ludźmi. Ważny jest dla mnie każdy człowiek, niezależnie od tego kim jest i jaka jest jego historia życia. Działam, bo warto nieść pozytywną zmianę innym. Wierzę, że dobro, którym obdarzamy drugiego człowieka wraca do nas z jeszcze większą siłą. 
Moje największe osiągnięcia zawodowe na ten moment to:
- realizacja projektu edukacyjnego,za który otrzymałam wyróżnienie Ministra Skarbu Państwa w kategorii "Innowacyjne podejście do zajęć edukacyjnych"
- nagroda "Super Wolontariusza" otrzymana za" poświęcenie i zaangażowanie w pracę na rzeczy innych, chęć działania, tworzenia i zmieniania na lepsze otaczającego świata, dzielenie się swoimi umiejętnościami, talentami i sercem"

Jestem absolwentką Dziennikarstwa i komunikacji społecznej ze specjalizacją redaktorską - Public Relations - Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, oraz studiów podyplomowych o kierunku Ekonomia Społeczna - Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

W 2011 roku ukończyłam studia licencjackie o kierunku Nauki o Rodzinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II. Od 2009 roku związana jestem z III sektorem. Już na samym początku wydawać się może, że jest to miszmasz. Nauki o Rodzinie. Dziennikarstwo. Ekonomia społeczna. Wolontariat. Tak też przez chwilę myślałam. Ale... 

Czas studiów licencjackich nauczył mnie nie tylko zagadnień związanych z kierunkiem. Rodzina. Praca Socjalna. To były intensywne 3 lata spędzone na odkrywaniu swojego potencjału, talentów i pasji. Na drugim roku studiów w ramach zajęć związanych z pracą socjalną zostaliśmy zaproszeni do Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym "Agape".  To był pierwszy moment zetknięcia się z organizacją pozarządową. Więcej... dostaliśmy zaproszenie do projektu "Czas na sukces" realizowanego przez Stowarzyszenie. Pomyślałam: "projekt, szkolenia? wolontariat?"-  Przecież kilkanaście lat żyłam z potrzebą bycia dla drugiego człowieka. "Jeśli nie teraz, to kiedy?"" Tak się zaczęło. To był mój czas - czas na sukces. Na początku udział w zbiórkach żywności, happeningi profilaktyczne, indywidualne spotkania z osobami starszymi, pomoc dzieciom w nauce. Najtrudniej było pokonać swój lęk, nieśmiałość. Chłonęłam każdą naukę na uczelni, w wolontariacie. Do dziś pamiętam warsztat, który miałam przeprowadzić w ramach ćwiczeń z komunikacji interpersonalnej -  "Asertywność, a złość". Nie było to wyzwanie związane z samym przygotowaniem - tutaj była silna motywacja, masa kreatywności i ogromne pokłady radości podczas przygotowań. Najtrudniejsza była świadomość, że zostanę oceniona przy całej grupie przez wykładowcę. Nie miałam wówczas doświadczenia w wystąpieniach publicznych, wręcz unikałam takich momentów. To było największe zaskoczenie usłyszeć, że jestem stworzona do wystąpień publicznych. Stałam sie pasjonatką komunikacji interpersonalnej. Było wiele momentów, które pozwoliły mi wzrastać, dlatego zaczęłam działać coraz intensywniej. Poczułam siłę do koordynowania i działania w grupie. Przełomowy był moment, kiedy zupełnie przypadkowo trafiłam na szkolenie Stowarzyszenia OF Akademia w Warszawie. Zaawansowany warsztat dotyczący komunikacji interpersonalnej i budowania kapitału społecznego. Następnie mój autorski projekt badawczo - szkoleniowy "Silniejsi bez przemocy". Ogarnąć coś czego nigdy w życiu nie robiłam i niewiele wiedziałam  o realizacji takich projektów - wyzwanie, które pozwoliło mi rozwinąć jeszcze bardziej skrzydła. I znalazłam swoje miejsce - III sektor. 

Napisałam pracę licencjacką o reklamie wolontariatu na przykładzie Stowarzyszenia "Agape" i podjęłam decyzję, że chcę iść w tym kierunku. Rozpoczęłam studia dziennikarskie. W międzyczasie otrzymałam wyróżnienie Ministra Skarbu Państwa w kategorii "Innowacyjne podejście do zajęć edukacyjnych" za realizację projektu "Królewny Akcjonariuszki i 7 Prywaciarzy" w ramach programu "Projektor - wolontariat studencki". Następnie otrzymałam nagrodę "Super Wolontariusza" za "poświęcenie i zaangażowanie w pracę na rzecz innych, chęć działania, tworzenia i zmieniania na lepsze otaczającego świata, dzielenie się swoimi umiejętnościami, talentami  i sercem". Wykorzystywałam każdą wolną chwilę na angażowanie się w działania Stowarzyszenia "Agape",oraz akcyjnie  w Stowarzyszeniu Wiosna w ramach projektu "Szlachetna Paczka", "Projektorze - wolontariacie studenckim", Fundacji Teatrikon, Warsztatach Kultury w ramach Nocy Kultury, Fundacji 5 Medium.  Połączyłam to co być może wydawało się nie do połączenia. Nauki o Rodzinie. Dziennikarstwo. Wolontariat. W październiku 2012 roku podjęłam studia podyplomowe na kierunku Ekonomia społeczna, dzięki którym miałam szansę poznać jeszcze lepiej zagadnienia związane z III sektorem, a także uczestniczyć w wymianie doświadczeń z praktykami w tym obszarze. 

W październiku 2013 roku uzyskałam tytuł magistra Dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Obszar, który podjęłam w pracy magisterskiej dotyczył Public Relations w organizacjach pożytku publicznego na podstawie wybranych przykładów. 

Mój obszar zawodowy skupia się wokół zagadnień związanych z: Public Relations organizacji pozarządowych, Ekonomii społecznej, Koordynacji projektów, zarządzania zasobami ludzkimi, szkoleń z zakresu kompetencji miękkich oraz Public Relations. 

Obecnie mierzę się z lubelskim rynkiem pracy. 

Kasia

Działam, bo warto nieść pozytywną zmianę innym. Wierzę, że dobro, którym obdarzamy drugiego człowieka wraca do nas z jeszcze większą siłą.