moja działalność

Aktualnie jestem wolontariuszką Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym "Agape". W tamach tej działalności podejmuje zadania tj.:

  • organizacja happeningów profilaktycznych
  • pomoc dzieciom w nauce
  • udział w zbiórkach żwywności
  • pomoc w biurze Stowarzyszenia
  • promocja ideii wolontariatu
  • organizacja lekcji wolontariatu w szkołach
  • pomoc w bieżących zadaniach Stowarzyszenia
  • organizacja sesji fotograficznych dla wolontariuszy

Od stycznia br. jestem wolontariuszką w projekcie "Dramowa Akademia Wolontariacka". W ramach tego projektu wspólnie z zespołem przygotowujemy 6 - godzinny warsztat metodą dramy "Celujemy w pomaganiu". 

 

Przebyte kursy i szkolenia : 

 NAZWA SZKOLENIA

ILOŚĆ GODZIN

ORGANIZATOR

DATA

SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU „Czas na sukces” 

Szkolenie z zakresu podstaw prawnych pracy wolontariusza

24

KSPOP „AGAPE”

II 2010

Kurs rozszerzony pierwszej pomocy przedmedycznej

40

KSPOP „AGAPE”

V 2010

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych

16

KSPOP „AGAPE”

X 2010

SZKOLENIA W RAMACH AKADEMII EKONOMI SPOŁECZNEJ

Kształtowanie postaw pro aktywnego myślenia i działania

8

LOES

IV 2011

Zastosowanie komunikacji interpersonalnej w działalności społecznej i gospodarczej

8

LOES

IV 2011

Fundraising – skuteczne pozyskiwanie środków finansowych dla sektora ekonomii społecznej

8

LOES

V 2011

Strategia rozwoju podmiotów ekonomii społecznej

8

LOES

V 2011

Marketing i Public Relations w przedsiębiorstwach społecznych

8

LOES

V 2011

Tworzenie partnerstw lokalnych. Partnerstwo a ekonomia społeczna

8

LOES

VI 2011

Budowanie sieci współpracy loklanych

8

LOES

VI 2011

POZOSTAŁE SZKOLENIA

Szkolenia w ramach projektu „Własność = Jasność”

22

„Projektor – wolontariat studencki”

VII 2011

HR w wolontariacie. Kilka wskazówek, jak pracować z wolontariuszami w organizacji.

2

KSPOP „AGAPE”

XI 2011

Przywództwo i jego meandry

3

Akademia Umiejętności 2011

III2011

Badania grup docelowych do celów kampanii reklamowych

3

Akademia Umiejętności 2011

III 2011

Animacja czasu wolnego

16

Stageman

XII 2010

Wolontariusz – jak pomagać by się nie wypalić

3

Duszpasterstwo Akademickie KUL

IV 2010

Autoprezentacja

5

Europejski Instytut Psychologii Biznesu

III 2010