O programie

Poszukujemy Talentów!

Rysopis:

  • Student / Studentka UMCS
  • Zespół Studentów / Studentek UMCS (3 – 6 osób)

Cechy szczególne:

  • Ciekawe pasje i zainteresowania
  • Działalność społeczna, kulturowa, artystyczna, sportowa
  • Realizacja projektów i przedsięwzięć

Dlaczego Was szukamy?

Wiemy, że jesteście - chcemy Was pokazać. Chcemy się Wami chwalić. Jesteśmy pewni, że studenci i studentki UMCS to ciekawi i nietuzinkowi ludzie!

Jako Talent UMCS:

  • Wyjdziesz z cienia i pokażesz swoje możliwości (Internetowa Wizytówka*)
  • Nauczysz się zarządzać swoim potencjałem, podpowiemy Ci jak uczynić z niego inwestycje w przyszłość (coaching indywidualny* i coaching grupowy*)

Jeżeli odpowiadasz rysopisowi zgłoś się do nas! To właśnie Ciebie szukamy!

Do programu mogą zgłaszać się osoby indywidualne lub zespoły składające się z 3 do 6 osób.

Wystarczy wypełnić ankietę zgłoszeniową oraz formularz zgłoszeniowy i przynieść je do Biura Karier UMCS mieszczącego się na ul. Sowińskiego 12/5 20-040. 

Każda osoba biorąca udział w programie otrzyma materiały promujące Projekt

  • Rekrutacja rozpoczyna się 01 października 2013r. i potrwa do wyczerpania wolnych miejsc!
  • Udział w programie jest bezpłatny!

Znajdziesz nas na Facebook'u

 

Coaching w ramach programu prowadzony jest w oparciu o metodę MBTI®  (Meyers-Briggs Type Indicator). Jest to kwestionariusz samooceny oparty o teorię typów psychologicznych Carla Gustava Junga. Teoria typów psychologicznych omawia istotę różnic między ludźmi jednocześnie wyjaśniając, że każdy typ osobowości posiada swój własny potencjał, który może być z satysfakcją realizowany w życiu zawodowym i osobistym. MBTI® to obecnie jedno z najpopularniejszych narzędzi używanych w biznesie, min. w obszarze rozwoju organizacji, budowania i rozwoju zespołów, rozwoju liderów i szkoleń dla menedżerów, szkoleń dla sprzedawców i innych. W Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych jest wykonywane ponad 3,5 mln. badań MBTI® rocznie.

Internetowa wizytówka zawodowa*
Pomożemy Wam stworzyć internetowe portfolio, w którym zaprezentowane zostaną Wasze dokonania. Wizytówki będą stanowiły bazę talentów UMCS pełniącą funkcję promocyjną.

Coaching indywidualny*

We współpracy z doradcą dokonasz  analizy własnego potencjału osobowościowego i jego wpływu na swój rozwój zawodowy i twórczy. Uzyskasz szerszą perspektywę dostrzegania swoich możliwości, dowiesz się jak korzystać z posiadanej wiedzy
i doświadczenia, wzmacniając i rozwijając swoje kompetencje.

Coaching zespołowy*
Jako Zespół w czasie spotkań z doradcą nauczycie  się pełniej wykorzystywać wspólny potencjał, poznacie sposoby na zwiększanie skuteczności działań zespołowych. Nauczycie  się  korzystać z wzajemnej różnorodności i twórczego rozwiązywania konfliktów.

 

Program Talenty UMCS realizowany jest w ramach projektu „UMCS dla Rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”. Projekt jest skierowany do studentów/studentek Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, a jego celem jest  i poprawa jakości oferty edukacyjnej Wydziału Humanistycznego, Wydziału Biologii  i Nauk o Ziemi i Wydziału Politologii i dostosowanie jej do potrzeb współczesnej gospodarki. Jest to największy i najbardziej kompleksowy projekt edukacyjny realizowany przez Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej.

Więcej na temat projektu:
http://dlarynkupracy.umcs.pl