Kategoria: Działalność społeczna (NGO)

Dominik Wasilewski
Talent: Finanse, giełda, Działalność społeczna (NGO)

Katarzyna Tokarska
Talent: Działalność społeczna (NGO), Działalność studencka

Piotr Łyciuk
Talent: Działalność studencka, Działalność społeczna (NGO), Historia